Kebab

KEBAB TORTILLA

Kebab mäso, uhorka, paradajka, cibula, kapusta, dressing

KEBAB BAGETA

Kebab mäso, uhorka, paradajka, cibula, kapusta, dressing

KEBAB ŽEMLA

Kebab mäso, uhorka, paradajka, cibula, kapusta, dressing

KEBAB TANIER

Hranolky, kebab mäso, uhorky, paradajky, cibula, kapusta, dressing

HRANOLKY MCWALD

Samotné / s kecupom, s tatárskou omáckou